На кой можем да сме полезни?
Като консултанти в областта на "Общо управление и стратегиическо консултиране" имаме възможност да работим с различни по размер организации. Нашата ориентация е процесна, а не към индустрии, което ни позволява да изпълняваме проекти в различни индустрии, като доказваме преди това че имаме подходящата експертиза и опит. 

Същност специализацията на консултантите по "Общо управление и Стратегии е да определят, какви специалисти и компетенции са необходими за изпълнението на консултантския проект.  

За това сме обособили различни типове подходи, към различен тип организации.  

Микро предприятия

На мениджъри и собственици на микро предприятия, можем да помогнем със по малки менторски програми. Те се състоят от дейности по разработване на бизнес модел, предоставяне на ключови компетенции по управление на модела, разработване на цели, дългосрочни, годишни и месечни. Подкрепа за планиране на действия и реализиране на целите.