БИЗНЕС МОДЕЛ ДИЗАЙ е консултантска компания развиваща своята дейност в областта на управленското консултиране. 
Основната ни консултантска специализация е Общо и стратегическо консултиране.  
Това означава, че обхващаме целия бизнес модел на клиента. Естеството и обхвата на стратегическото консултиране засяга самото съществуване, основни цели, мисия, бизнес политика, стратегия, както и цялостното планиране, структуриране и контрол на дадена организация. 
 Нашата роля е да създаваме стойност за органицациите, чрез подобряване на изпълнението, предоставяне на обективни съвети и прилагане на бизнес решения. 
 Компанията е член на БАУКО (БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ КОНСУЛТАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ) 

Нашата мисия е:

Да подобрим начина по който хората живеят и работят. 

Нашата визия е:

Да бъдем доверен съветник, предоставяйки качествени решения и помощ на световно ниво и правейки щастливи клиентите, служителите и акоционерите. 

Стратегията е:

Да предоставяме качествени решения, чрез иновативни и ефективни консултантски методи, създавайки чувство на комфорт и предоставяйки професионална подкрепа водеща до реален и измерим ръст във бизнеса на клиента.  

Нашите ценности са:

Всеки клиент е уникален и изисква индивидуални решения и подход. Нашите услуги водят до измерими ползи за бизнеса на клиента и увеличават капацитета му сам да управлява и преодолява предизвикателства.