КАК ДА ПОЛУЧИМ НАЙ-ДОБРИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА БИЗНЕСА СИ ИЗПОЛЗВАЙКИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Нуждата Според П. Дракър икономическата задача,която стои пред мениджърите, е бизнесът „ да стане ефективен. “Капацитетът му трябва да бъде установен и да се реализира. Той трябва да стане друг бизнес, при друго бъдеще“. Постига ли вашият бизнес резултатите, които