КАКА ДА СЕ СПРАВИМ С КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ?

Този въпрос за пореден път ми беше зададен и имам чувството, че ако кажа, че това, което трябва да направим е не по -различно от това ,което правим в некризисната ситуация, вероятно ще бъда сметнат за луд, некомпетентен или някой, който си говори на прима виста, да се направи на интересен. По моите наблюдения, това Прочетете повече заКАКА ДА СЕ СПРАВИМ С КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ?[…]

ФИНАНСИРАЩА МЯРКА ЗА МАЛКИ И МИКРО ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ 3-10 хиляди лева.

Най-важното от няколко реда. Ако вашата фирма е до 50 човека персонал, имате спад за април 2020 в сравнение с април 2019 минимум 20%, може да кандидатствате за безвъзмездна помощ от 3000 до 10000 лева. Това може да стане, само за сума която не е по голяма от 10% от оборота ви за 2019 година. Прочетете повече заФИНАНСИРАЩА МЯРКА ЗА МАЛКИ И МИКРО ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ 3-10 хиляди лева.[…]

РАБОТА С КОНСУЛТАНТИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА И НЕ САМО…

Една компания има или проблеми или неосъществени възможности, а много често и двете. Особено болезнено това се чувства във време на икономическа криза, когато търсенето се променя рязко и компанията губи поръчките си или пък е спряна както в момента се случва в много отрасли. На преден план на собствениците на бизнес излиза въпроса „Какво Прочетете повече заРАБОТА С КОНСУЛТАНТИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА И НЕ САМО…[…]

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

Това е тема, по която моята „будната ми съвест“ Галина Петрова, помагайки на фирми да преодолеят по най-лекия начин кризата, поиска да напиша нещо. Изобщо всичко сега което се публикува напоследък е съпътствано с израза „по време на криза“. Тази думичка привлича вниманието на аудиторията. Същност този израз не е много релевантен, защото ситуациите са Прочетете повече заУПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА[…]

МОТИВАЦИЯТА

Техники, методи, инструменти и наблюдения! Мотивацията на служителите е една от най-дискутираните теми в бизнес средите. Това ме кара да споделя в тази статия теоретичните постановки, с които работя, и личния си опит като консултант. При всеки консултантски проект или обичаен  търговски разговор това е централна тема.  Нека проследим какво е мотивирало хората от древността Прочетете повече заМОТИВАЦИЯТА[…]

КОНСУЛТИРАНЕ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В последните години съсредоточих усилията си само върху мениджмънт консултирането. В над 12- годишната ми практика като консултант не мога да изброя случаите, в които, след като съм се представил като консултант, виждам как една“клапа“ затваря съзнанието на мениджърите и управителите, с които общувам. Те са много заети и не искат да се занимават с някого, който Прочетете повече заКОНСУЛТИРАНЕ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ[…]

КОУЧИНГА, КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ И КАК СЕ ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА

Какви са ползите Успях да синтезирам ползите от коучинга в три основни категории, а именно „осъзнатост, действия и подкрепа“. Нека ги разгледаме по отделно. –         Осъзнатост Кой съм аз, какво е важно за мен, какво искам, какво ми пречи да го постигна и други. Ако сте наясно, каква цел преследвате е добре, но може да се Прочетете повече заКОУЧИНГА, КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ И КАК СЕ ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА[…]

ОСНОВНАТА ЦЕЛ, НА ОТДЕЛИТЕ ЗА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“​

Никой не ми отговаря на въпроса! А aз толкова искам да знам, защото управлявайки бизнес как да възложа тази дейност и какво да очаквам от нея. Та мислих, мислих, мислих и ето какво измислих. Основната цел на HR отделите е да осигуряват на компаниите „Човешки ресурси“. Какво означава това. Както вече съм писал, основния показател, Прочетете повече заОСНОВНАТА ЦЕЛ, НА ОТДЕЛИТЕ ЗА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“​[…]

КАЧЕСТВЕНАТА РАБОТА

Какво означава да получавате най-качествената работа от вашите служители и как да познаем това? Няма коментари под първия ми анонс, за това ще трябва сам да си задавам въпроси и да отговарям. Сещам се за някои възможни тези, които в опита ми на консултант се набиват на очи. Първата теза, която гърми в ушите ми Прочетете повече заКАЧЕСТВЕНАТА РАБОТА[…]

ЕФЕКТИВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Какво да променим в бизнеса си, за да постигаме желаните резултати? „Има два типа организации, едни които се променят и едни които изчезват“ П. Дракър Моя позната ме помоли един ден да и препоръчам литература за „Lean-Six Sigma” защото компанията в която работи иска да я включи в проект, който трябва да допринесе за оптимизирането Прочетете повече заЕФЕКТИВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ[…]