04.03.2020

Експертиза

 

Методи

Бизнес модел дизайн е консултантска компания тип „Generalist” с експертиза в няколко функционални области едновременно. Всъщност специализацията на „Generalist” консултанта е да определи какви специалисти са необходими.
Когато влезем в една компания ние не знаем каква експертиза ще бъде нужна, защото първото което правим е да изследваме естеството на проблема.

Фирмата е тип консултант който разработва свои подходи и методи за разработване и прилагане на решения. За нас всеки клиент е уникален и изисква индивидуално решение. За това разработваме собствени методики и подходи, базирани на принципите на най-добрите мениджмънт инструменти и практики, някои от които са изброени по долу.

Management Consulting
Certified Management Consulting (CMC), International Council of Management Consulting Institute (ICMCI)

Business Model Canvas

Marketing & Sales Management

Finance and Management Accounting

Balanced Score & Strategy Card

Lean Six Sigma

Theory of Constraints, TOC  

Total Quality Management (TQM)

Business Process Re-engineering

Supply Chain Management

HR & Team Management

Business Analysis

Coaching 
ICF ACSTH