КАК ДА РАЗБИРАМЕ И ПРИЛАГАМЕ В ПРАКТИКАТА НАУЧНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

Много често съм чувал твърдението, че „науката няма нищо общо с практиката“, също толкова често това твърдение е изказано от хора, които не познават науката. Все пак не са рядко случаите в които, мениджъри и консултанти, които познават науката, не могат да направят връзката с практическата ситуация. Това е съпроводено до отричане на науката. Повечето от тях след това стават лектори и не могат да поемат отговорността за реална трансформация и приложение на добрите практики на научния мениджмънт. Инвестират в методи, които по-ефективно да предават тези знания, но проблемът с доброто управление и мисленето, че нямат нищо общо си остава.

КАКВО Е НАУКАТА?

Ученият, независимо дали работи в университет или е консултант или може просто да е мениджър изследва множество частни случаи за да изведе общ принцип. Този общ принцип, би трябвало обратно да може да се декомпозира и да намери приложение в други ситуации, случаи, бизнеси или области в живота. Така, че технически погледнато науката има много общо с практиката, защото тя е инспирирана от практически проблем. Тук има две неща, които трябва да споменем, които спомагат за късането на връзката.

Първо, ученият може да не е подходил от правилната гледна точка и макар, че заключенията са му логични, те наистина може да нямат приложимост. Второ, важно е как този, който ще приложи принципа го е разбрал и как може да оцени текущата ситуация и да направи връзката с теоретичната постановка. Всяка теория, всяко решение винаги е хипотеза и то трябва да се докаже в практиката. Никога не е сигурно, че сте направили най-добрата диагноза и сте избрали най-доброто лечение.

КАКВО Е ПРАКТИКАТА

Както казва Джон Ленън „живота е това, което се случва, докато правиш планове“. Практиката е реална ситуация, в която възникват проблеми и казуси за решение. Много често симптомите за тези проблеми са еднакви с тези, които учените са използвали за да синтезират техните теории, но проблемите си изискват анализ на факторите които ги причиняват, а не бързи заключения и прилагане на лечение. Напълно възможно е частните случаи, които са използвани за да е направен някакъв научен синтез, да са остарели или да са съвсем различни. Те са в други пазарни нива, на друго място, с други хора в друга индустрия и т.н. Затова е важен модела, по който върви анализа и мисловния процес и колкото и да е била приложена успешно една теория, може да се окаже неприложима в ситуацията, която искаме да подобрим.

МОЯ ОПИТ

Винаги съм бил предприемач, но се наложи да вляза да работя за голяма компания. След 6 години напуснах и трябваше да си търся нова работа. Разказвах на интервюта за опита и знанията си и имах голямо желание да ги приложа. Но уви греда, имам болт но няма къде да го сложа. Не просто дупката е несъвместима, а няма дупка. Така и чука няма как да ми помогне.

Започнах да чета, много да чета и в някакъв момент започнах работа като вътрешен консултант. Но въпреки, се случваше често написаното в книгите да ми се струваше много логично, но опитите ми да го приложа на практика удряха на камък. Оказа се, че не може това знание просто да се приложи. Трябваше да се усвои модела, за оценка на казуса и след това да се избере начин за неговото решаване. За мен вече всички теоретични постановки станаха ресурс, който да използвам, но първо трябваше да се науча да оценявам текущата ситуация, да я анализирам и след това да избера решение. Видях и, че работата на парче не се случва и трябва всеки казус да се разглежда в генералния контекст. Уменията, които трябваше да изградя са да влизам в основата и модела на мислене и след това да оценявам и прилагам теорията.

ТАКА ЧЕ

Теорията и практиката са двете страни на една монета и ако едното го няма, значи монетата е фалшива. Не всеки може да интерпретира по подходящ начин теоретичните инструменти и да предизвика тяхното приложение, колкото и логични да му се струват. Да не говорим за комбиниране на методи и теории или разработване на изцяло нов подход.

Ако някой ви казва, че теорията няма нищо общо с практиката, то е защото той просто не може да го види. Обадете ни се, ние сме в състояние да направим най-добрите решения за вас, които да направят работата ви вдъхновяваща, а живота по благодатен и лесен.

Ch.R.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *