04.03.2020

НАШИЯ ПРОЦЕС И МЕТОДИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

НАШИЯТ ПРОЦЕС

Преди да започнем работа с клиента, обсъждаме предизвикателствата, възможностите и проблемите, пред които е изправена неговия бизнес. Помагаме на клиента да дефинира добре, какво е това което иска да бъде различно, какво ще донесе на неговия бизнес подобрението и как мисли, че трябва да изглежда резултата. След това показваме на клиента нашата визия за работата, която трябва да бъде свършена и му предлагаме различни подходи и методи на взаимодействие. Постигаме принципно съгласие да работим заедно

Нашите услуги са организирани в индивидулни проекти, протичащи във пет различни фази, които договаряме по отделно, защото входа на всяка фаза зависи от резултатите от изпълнението на предходната. Ако клиента е решил, че му харесва нашия подход и види в наше лице, ангажиран партньор с ясна визия за проблема, той може да пожелае да работим с него. 

Така преминаваме към следващата стъпка, в която му помагаме да направи ясно задание за обхвата на услугите, проблемите които ще бъдат решавани, резултатите които трябва да бъдат постигнати, неговите ангажименти, дейности, график и др. за първа фаза на проекта. След като заданието е одобрено, тогава ние остойностяваме и когато преговорният процес свърши със съгласие, започваме работа по началната фаза „ДИАГНОЗА НА ПРОБЛЕМИТЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ВИЗИЯ“

Entry SignНАЧАЛО – ДИГНОЗА НА ПРОБЛЕМИТЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ВИЗИЯ
Това е фаза в която трябва да установим същностния проблем на клиента. Често в тази фаза дефинираме визията на клиента за компанията като цяло. Как клиента си представя компанията, когато тя работи перфектно. Установяваме текущото състояние и дефинираме списък с подобрения, които фирмата трябва да предприеме, за да постигне своята визия. Така дефинираме програма за развитие и клиента уточнява от къде да започнем. Правим план на следващата фаза на дълбоко диагностициране, клиента приема и сме готови да преминем напред. Разбира се може да се работи и само по по-тясно дефиниран проблем.

diagnose | All Area ApplianceДИАГНОСТИЧЕН АНАЛИЗ
Фаза в която се прави дълбок анализ и се констатират причините, факторите за проблемите, къде се пявяват, кой е засегнат, какво ще е въздействите на тяхното решаване и т.н. В тази фаза клиента получава анализ и представяне на същностните причини за проблемите, визия и стратегиите за решенията.

Free It Solutions Cliparts, Download Free It Solutions Cliparts png ...РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕШЕНИЯ
В тази фаза задължително се разработват алтернативни решения и се оценяват техните премиства и недостатъци и какъв ще бъде ефекта за организацията, когато промяната бъде направена. Клиента избира решение и се съставя план за неговото внедряване.

Plan clipart implementation pictures on Cliparts Pub 2020! 🔝ВНЕДРЯВАНЕ
В тази фаза помагаме на клиента да внедри решенията, анализираме ефекта, правим промени и обучаваме.

How To Deal With a Termination on Your ResumeПРИКЛЮЧВАНЕ
Това е процес на оценка на изпълнената работа, постигането на целите на проекта и вземане на решение как ще се продължи за напред.

МЕТОДИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

За да се постигнат резултатите от промяната в организацията, консултантските проекти могат да бъдат изпълнени по различни начини, а консултантът може да влезе в различни роли. Ние предпочитаме да работим с голямо участие на служители и мениджъри на клиента в процеса. Така той е по евтин, клиента е ангажиран, отпадат съпротивата от промяна и служителите се мотивират от собствения си принос към решението.

🟢 Консултанта може да се яви в ролята на „Експерт“ когато той разработва решение на проблем, за който клиента сам е поел ангажимента да дефинира и след това да внедри.

🔵Друг метод е „Лекар пациент“, в който консултанта пак се явява като експерт, но участва в диагностицирането на проблема, причините, разработването на решението и неговото прилагане.

🔴“Консултиране на процеса“, е метод чрез който консултанта може да изпълни един проект, в който клиента дефинира проблема, търси причинте и факторите за него, разработва решение и го внедрява, а консултанта ръководи процеса. Това е ефективен начин да ангажираме и променим културата в организациите на нашите клиенти.

Често консултантите са наемани и за допълнителен капацитет, където клиента знае как да действа, но няма време или като външни наблюдатели.
Ние правим компбинация между тях. Първо започваме с консултиране на процеса и ако установим пропуск в знанията на клиента му предлагаме да му покажем нашата гледна точка, но той вече е готов да променя.