04.03.2020

Клиенти

Индустрии

„В коя индустрия консултирате?“ е най-често задавания ни въпрос. Специализацията на „Бизнес модел дизайн“ не относно индустрията, нашата специализация е повече по процеси и по структура на консултантския процес. Още повече че консултирайки клиенти от една и съща индустрия противоречи на етичните стандарти на ICMCI и БАУКО заради конфликт на интереси. Ако можем да приложим някаква сегментация на типове компании, в чието консултиране се чувстваме най-добре е:

  •  Компании предлагащи услуги
  • Производствени компании
  • Търговски компании

Размер

Основния ни фокус на дейността ни са МСП(Малките и средни предприятия) съгласно българското и европейско законодателство. Това са фирми със численост на персонала от 1 до 250 човека. Имаме възможността да изпълняваме проекти и на големи компании, зависимост от възприетия метод на консултиране. При преговорите за поемането на ангажимент към клиент ние доказваме нашия капацитет за справяне със заданието в процеса на изясняване на консултантската задача и очкаванията на клиента. Ако не можем да го направим относно капацитет или експертиза на консултантите, то според етичните стандарти ние ще уведомим клиента.

Етап на развитие

„Бизнес модел дизайн“ има различни подходи към своите клиенти и в контекста на етапа на развитие на предприятието. Имаме успешни проекти за „Стартиращи“ компании, компании в развитие и компании в устойчиво състояние. Това което ни отличава е начина, по който се формира консултантското задание, в което етапа на развитие е отразен и консултантските услуги са в частта в която клиента не може да се справи сам за да  постигне най-добрата версия на своя бизнес.