04.03.2020

Кои сме ние

Кои сме ние?

БИЗНЕС МОДЕЛ ДИЗАЙН е консултантска компания, развиваща своята дейност в областта на управленското консултиране. Нашата основна консултантска специализация е „Strategy & General Management Consulting“. Естеството и обхватът на стратегическото консултиране засяга самото съществуване, основни цели, мисия, бизнес политика, стратегия, както и цялостното планиране, структуриране и контрол на дадена организация.
Нашата роля е да помагаме на мениджъри и организации да придвижат бизнеса си от текущото до желаното състояние и да реализират идеите, визията и плановете си за развитие.

Нашата мисия е да подобрим начина, по който хората живеят и работят.

Визията ни е да бъдем доверен съветник, предоставяйки качествени решения и помощ на световно ниво и правейки щастливи клиентите, служителите и акционерите.

Нашата задача е да установим за компанията клиент, какво е нейното текущо и нейното желано състояние? Какво я блокира и какво можем ние да направим за да помогнем да постигне своите цели.

Нашите ценности са, че всеки клиент е уникален и изисква индивидуални решения и подход. Предоставяме услуги, които водят до измерими ползи за бизнеса на клиента, увеличават капацитета му сам да управлява и преодолява предизвикателства и са предоставени по начин, ефективен и подходящ начин за постигане на промяна.