04.03.2020

КАКВО ПРАВИМ

КОНСУЛТАНТСКИ ПРОЕКТИ – БИЗНЕС РАЗВИТИЕ и МЕНИДЖМЪНТ

Това е услуга, която да ви помогне да изследвате вашите проблеми и предизвикателства, да формирате силна визия, каква искате да бъде вашата организация, да ви помогнем да дефинирате областите които искате да подобрите, да създадете алтернативни решения, да изберете най-доброто и важно, което да помогне за цялостното развитие и да ви помогнем да го реализирате, по най-ефективния за вас начин, съобразено с вашите възможности. 

БИЗНЕС  и „ЕКЗЕКЮТИВ“ КОУЧИНГ

Коучинга не е обучение, не е менторство, не е терапия, не е съветване. Коучинга е процес на партньорство между коуч и клиент, при който, клиента поставя своята цел, а коуча задава въпроси от неутрална позиция, за да помогне на клиента да достигне до решения за своите предизвикателства сам. Коучинга може да е екипен и индивидуален и да помага на служителите и ръководителите на организацията на клиента, да открие собствените си ресурси и възможности да решава проблеми, да открива, вндерява подобрения и развива своите умения, култура и бизнеса в организацията. 

„BMD“ ГРУПИ

Е услуга, която включва мениджъри от различни компании, които участват в организирани общи срещи, споделят проблеми, добри практики и съвети, а ние ръководим процеса и даваме наша гледна точка и провеждаме обучения. Така ще получите различни гледни точки, ще видите различен начин на мислене и ще получите знания и споделен опит от колеги и нашата експертиза. 

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Доверете се на нас, преди да сте избрали софтуера за управление, който искате да внедрите във вашата организация. Ние ще ви помогнем да направите най-добрия избор на система, която да съотвества на вашият бизнес модел и процеси. Ще ви помогнем да анализирате точно възвращаемостта от инвестицията, ще работим с фирмата доставчик за най-доброто адаптиране и ще съставим много ефективен план за внедряване. Така ще минимизирате риска от правенето на много допълнителни промени и доработки.

Нашата роля е да балансираме интересите на доставчика и тези на клиента, за да избере и внедри софтуер съответстващ на бизнес модела на организацията, нейните процеси и да получи най-добрата възвращаемост на инвестицията.  

РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Адаптиране на системите за управление на компаниите в съотвествие с изискаванията на ISO, подготовка на документи и съдействие при сертификация.