СЪЩНОСТ НА МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИРАНЕТО И КАК ТО ДОБАВЯ СТОЙНОСТ?

Първата асоциация, която чувам от потенциален клиент, когато му спомена, че се занимавам с мениджмънт консултиране е „… офф, сега някой да идва да ми казва, как да си вършим работата“, или „… ами сега, то дъщеря ми учи в западен университет и идва тука и ми казва да правим някакви неща, еми то нищо не се получава.

Тези приказки, не са много учудващи. Често цитирам една мисъл на Хенри Кисинджър, че „90 процента от консултантите носят лоша репутация на останалите 10“.

Ние бихме попитали, „ако сме ви предоставили най-добрите съвети и помощ и вашата организация работи перфектно и е такава, каквато винаги сте си мечтали, как бихте я описали?

Всъщност консултирането по управление, може да носи много добавена стойност на компаниите и взаимоотношенията консултант-клиент, могат да са много ефективни. За да стане, това трябва да се научим да разпознаваме добрите от лошите консултанти и да сме наясно с добрите практики, за да не си създаваме грешни очаквния.

През 1870 година, американският производител Чарлз Т. Сампсън, реорганизира целият производствен процес в своята фабрика за обувки, за да бъде в състояние да я управлява с персонал от неквалифицирани китайски работници. Година по-късно, действайки в ролята на консултант, Сампсън предава своя опит на собственика на пералня, който приема съветите и прилага подхода, използван от Сампсън.

Пионерите на научното управление Фредерик У. Тейлър, Франк и Лилиан Гилберт, Хенри Л. Гант и Харингтън Емерсън, Мери Паркър Фолет, Елтън Мейо са дали основен тласък за развитието на консултирането.  

Съществуват много дефиниции за консултирането и за неговото прилагане към проблемите и предизвикателствата на мениджърите. Ще изброя няколко, за да мога да го представя по-пълно, като например Фриц Стийл, дефинира консултирането като „… всякаква форма на предоставяне на помощ за съдържание, процес или структура на дейност или серия от дейности, където консултантът всъщност не отговаря за изпълнението на самата дейност, но помага на онези, които го правят“.

Питър Болк пък казва, че „Вие консултирате всеки път, когато се опитвате да промените или подобрите  ситуацията, но нямате пряк контрол върху изпълнението … Повечето от хората в ролите на персонал в организациите са консултанти, дори да не се наричат консултанти официално“.

Лари Грейнър и Робърт Мецгер дефинират консултирането като професионална услуга. Тяхната дефиниция е, „… мениджмънт консултиране е консултантска услуга, договорена за и предоставена на организации от специално обучени и квалифицирани лица, които подпомагат по обективен и независим начин организацията на клиента да идентифицира проблемите с управлението, да анализира тези проблеми, да препоръча решения на тези проблеми и да помогне при тяхното изпълнение“.

Асоциацията на консултантите по управление (МСА) пък определя управленското консултиране като „създаване на стойност за организациите, чрез подобряване на изпълнението, предоставяне на обективни съвети и прилагане на бизнес решения“.

Тези определения обхващат някои критични точки: организацията на клиента очаква стойност за нейната инвестиция. Тя се нуждае от висококачествени и практически съвети, които да може да използва. Тези съвети, трябва да бъдат безпристрастни и непредубедени. Консултантът трябва да е в позиция да направи безпристрастна оценка на всяка ситуация, да каже истината, препоръчвайки открито това, което организацията на клиента трябва да направи, без да има други задни мисли, за това как това може да повлияе на неговите собствени интереси.  

Едно от определенията, което най-много харесвам е на Милан Кюбър и неговия екип, който предлага дефиницията, че:

„Управленското консултиране е независима професионална консултантска услуга и помощ за мениджъри и организации, за да постигат техните цели и резултати, чрез решаване на управленски и бизнес проблеми, идентифициране и реализиране на нови възможности, засилване на ученето и осъществяване на промени.“

Изводът на всички тези определения е, че предоставянето на консултантски услуги по управление трябва да добавя стойност на организациите на клиента и тази стойност трябва да бъде с осезаем и измерим принос за постигането на основните му цели. Какъв е смисълът на организационното обучение или рисково преструктуриране, ако организацията на клиента не може да се доближи до основните си цели.

Мениджмънт консултирането включва дейности, като диагностициране на проблеми, причини и фактори за тяхното появяване, разработване на решения и помощ за тяхното прилагане. Може да бъдат прилагани в пет направления, като решаване на управленски и бизнес проблеми, идентифициране и реализиране на нови възможности, засилване на ученето и осъществяване на промени.

Все пак, мениджмънт консултирането е предоставяне на консултантски съвети и помощ. Това означава, че по принцип, от консултантите не трябва да се очаква да управляват организациите или да вземат решения от името на мениджърите. Отговорността за управлението е на мениджърите на организацията, а отговорността на консултантите е за качеството и целостта на техните съвети, а клиентите носят отговорност за тяхното приемане и прилагане.

Така е лесно да се дават съвети биха казали мениджъри, които управляват ад-хок, чрез моментно даване на заповеди. В други статии, ще опишем консултантския процес и ролите на консултанта, за да предоставя ефективно услугите. Самото изпълнение на консултантските услуги само по себе си е цяла наука, защото е важно консултанта да дава добри решения на клиентите, но точно толкова е важно и начина по който се управлява процеса.

Консултантите могат да бъдат партньор на предприемачи и мениджъри, но за да имате ефективни отношения с тях, е хубаво да знаете повече за консултирането и консултантите.

Очаквайте следващата ни статия, в която ще ви покажем с какви консултанти може да се срещнете.

Ch.R.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *