ЗАЩО БИЗНЕС МОДЕЛ ДИЗАЙН ЕООД ДОСТАВЯ ГОЛЯМА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ

💰 ИНДИВИДУАЛЕН, ЦЯЛОСТЕН, СИСТЕМЕН ПОДХОД

Ако използвате консултантски услуги, най-добре е да започнете с „Strategy & General Management” специалист. Неговата задача е да погледне на компанията като цяло и да определи какви специалисти са нужни. Дори ние да нямаме някоя от експертизите необходими за разрешаване на даден проблем, то ще сте наясно, точно какъв специалист ви трябва.

В книгата си „Изход от кризата“ У. Е. Деминг пише, „по целия свят се допуска, че не би имало проблеми в производството и обслужването, ако нашите работници си вършеха работата така както трябва. Приятни мечти! Работниците са спънати от системата, а системата принадлежи на мениджърите“.

Ние разглеждаме бизнеса на нашите клиенти, като цялостни системи, които в днешно време наричаме „бизнес модел“. Нашето виждане е, че те трябва да са разработени и балансирани така, че компанията да може да се развива като цяло. За нас всеки клиент е уникален и изисква индивидуални и персонализирани решения, а не „copy-paste” внедряване на мениджмънт инструменти и подходи. Затова помагаме на нашите клиенти, да си съставят ясна и визия и стратегия, които да им носят конкурентно предимство и възвращаемост на инвестициите в дългосрочен план.

💰 ЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС И МЕТОДИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В консултантската професия е важно да намираш най-добрите решения за бизнеса на клиентите, но не по малко важни са процеса, методите и цялостния консултантски процес с който доставяш тези решения. Нашия процес покрива всички етапи от дефинирането на проблемите, извършване на дълбоко диагностициране на причини и фактори, които ги създават, разработване задължително на алтернативни решения и ефективен процес на оценка за да бъдат разбрани и приети от критична маса мениджъри на клиента. Това ще помогне да се преодолее съпротивата. След това планираме внедряването и съдействаме за неговото изпълнение. Работим с голямо участие на клиента в процеса, което помага да се намерят най-добрите решения, да се използва цялото знание и опит, да се оптимизират разходите и най-вече да се вдигнат компетенциите и културата на друго ниво. Ние можем да изпълним консултантски проект, без да даваме никаква експертиза, всичко идва от мениджърите на клиента, а ние ръководим процеса. Извличаме всички идеи и знание от мениджърите и служителите на клиента и ако има пропуски в тях предлагаме да дадем допълнителна гледна точка. Тогава те са готови да приемат новите неща.

💰 ЯСНОТА, КАЧЕСТВО И ИЗМЕРИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Помагаме на нашите клиенти да структурират консултантско задание, като си изяснят преди да сме започнали, какви резултати ще сме постигнали, когато приключим проекта, защо те са важни за техния бизнес, по какви критерии те ще приемат работата по проекта, кой ще участва, какви ще са дейностите и графика по проекта, каква документация ще бъде разработена и как ще се съчетава с оперативната работа. Така ще изчистим повечето от неяснотата за ползите от консултантските услуги и ще е бъдете уверени в полезността на инвестициите, които сте решили да направите.

💰 ДЪЛГСРОЧНИ, ДОГОВОРНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Когато приключваме даден проект, ще се съберем и ще установим дали сме постигнали резултатите, които сме планирали в началото и как ще продължим. Още в началото на нашите взаимоотношения, помагайки ви да идентифицирате вашата визия, желаното и текущото състояние на бизнеса, можем да направим програма от проекти за подобрения, които ви водят от едното към другото. Така ще имате яснота, къде се намира вашата организация, какво и кога ще бъде следващото ви действие. Ние оставаме с вас и сме на разположение!

📌 Света е пълен с истории на успеха. Ние не смятаме, че успешните минали проекти и авторитета на компаниите гарантират бъдещи успехи. Те са се случили на други пазари, в друго време, в други индустрии, с други хора. Изберете ни, ако виждате в наше лице, ангажиран към проблема ви партньор, който съответства на вашите нужди, предизвикателства, ценности и възможности.

Обадете ни се!

Ch.R.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *