ЗАЩО ХОРАТА НЕ ДОСТИГАТ? ЕДНА РАЗЛИЧНА ПЕРСПЕКТИВА КЪМ ДЕФИЦИТА НА СЛУЖИТЕЛИ!

Най-голямото ограничение пред бизнеса в днешно време е недостига на служители. Много мениджъри са вдигнали ръце и се оплакват, че няма хора. Те смятат, че биха направили бизнеса им по ефективен, но просто нямат достатъчно хора.

Много пъти съм писал, че при дефицитен пазар на труда, компанията е тази, която трябва да инвестира в бизнес модел, който да може да привлича служители. Ако изпробвате всичко и компанията ви продължава да генерира загуби, може би трябва да затворите. Но не затова ще стане въпрос в тази статия.

ПОГЛЕДНЕТЕ ОТ ПРАВИЛНАТА ПЕРСПЕКТИВА!

Основната причина за напрежението от липса на служители е, че мениджърите не са наясно със капацитета на компанията. Колко тя може да произвежда за единица време. Всичко е на око и на око се приемат поръчки, поема се отговорност за нереалистични срокове и няма обективна оценка колко може да бъде произведено. В такива ситуации, натоварването е неравномерно, тесните места се менят и естествено изискват повече ресурси в определен период. Ако тези ресурси са налични, те пък са много в друг период и компанията започва да генерира загуби, а собствениците имат чувстовто, че си работят за заплатите на служителит.

Е, КАКВО КАТО ЗНАЕМ КАПАЦИТЕТА, ТОЙ НЯМА ДА СЕ УВЕЛИЧИ

Всяка компания е подвластна на три основни ограничения. Това са „пазар, ресурси и време (или как са организирани процесите)„. Ресурсите в компанията са технологично оборудване, сгради, хора и капитал. Капацитета на компанията е тясното място на нейните ресурси. Това означава, че компанията има определен капацитет, при това технологично оборудване, с тези сгради, с количеството персонал с който разполага и със наличния си капитал.

Ролята на мениджмънта на компанията е да направи най-добра възвращаемост за инвестициите на акционерите (независимо, че често в малките компании това е едно и също лице). А инвестициите са в ресурси. Така че ако мениджърите са наясно с капацитета с който разполагат, те трябва да го използват на най-добрите пазари, с най-добрите клиенти, за най-печелившите продукти и т.н. за да постигнат най-добра възвращаемост на инвестициите на акционерите. Те трябва да изчистят процесите и да ги управляват по начин, по който да реализират капацитета си.

БЪДЕТЕ НАЯСНО С КАПАЦИТЕТА СИ!

Ако сте наясно с капацитета, ще сте наясно какви ангажименти може да поемете. Ще бъдете наясно и какво точно трябва да направите за да увеличите капацитета си и в какво точно да инвестирате. Ако наемете двама човека, това ще вдигне ли капацитета на компанията? Ако двама са болни, капацитета пада ли? Изчистването и оптимизирането на процесите няма да е самоцел, а ще придобие точни и измерими характеристики, а именно капацитета. Ако пазара ви е много по-голям от капацитета, можете да го използвате за най-добрите клиенти. Ако пък е по-малък, може да вземете решение за нови продукти, услуги или различно взаимоотношения с клиентите. Най-важното е, че хората ще стигат, защото ще сте наясно какви ангажименти можете да поемете. Адаптирайте бизнеса си към ограниченията!

Можем да направим живота ви много по лесен, само трябва да ни се обадите.

Ch. R.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *